ORANŽOVÁ TŘÍDA

tel: 606 442 304

Kyzlíková Radka

Švarcová Kateřina

AKCE TŘÍDY:

 
Třídní schůzky - 6. 9. od 16:00
Divadlo Koloběžka v MŠ - 27. 9. (hrazeno ze spolku rodičů)