Distanční výuka

 
 

V souvislosti s uzavřením MŠ bude předškolní vzdělávání od 1. 3. 2021 probíhat formou distanční výuky.


- na základě týdenních tématických bloků, zasílaných prostřednictvím Školy na dlani třídními učitelkami.

 

Komunikace rodičů a učitelek probíhá prostřednictvím Školy na dlani a telefonicky- třídní telefony.

 

Pro předškolní děti je vzdělávání povinné, proto rodiče žádáme o spolupráci s třídními učitelkami.

 

Metodika MŠMT k distančnímu vzdělávání - Doporučení pro předškolní vzdělávání 2021.pdf (0)