Třídy

Mateřská škola disponuje pěti třídami rozdělenými do tří pavilonů. Každá třída má kapacitu 28 dětí.

Pavilon A - Modrá a Žlutá třída

Pavilon B - Oranžová třída

Pavilon C - Jídelna a administrativa

Pavilon D - Červená a Zelená třída

 

Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha i objem vzduchu atd. dle příslušných předpisů) a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy.

Třídy jsou prostorné, vybavené novým moderním nábytkem. Jsou rozděleny do několika center aktivit, kobercem pro hry dětí i cvičení. Je zde prostor pro odpočinek a relaxaci dětí. Součástí tříd jsou umývárny s toaletami a se sprchovými kouty.