Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, příspěvková organizace

Gagarinova 788/9, 460 07 Liberec 6           

IČ 72076950     

Tel.: 482 322 095 ( ost. viz odkaz Kontakt)


Pětitřídní mateřská škola "Hvězdička" - kapacita 140 dětí

V roce 2010 zakoupilo město Liberec objekt v Gagarinově ulici, jehož původním majitelem byl Státní podnik DIAMO. Důvodem byla snaha navýšit kapacitu předškolních zařízení, která byla navzdory demografickým předpokladům stále nedostatečná. V rekordně krátkém čase se podařilo budovu zrekonstruovat na moderní zařízení s kapacitou 140 dětí, kterým se její brány otevřely 15. února 2011. Prvních 100 dětí nastoupilo 15. února, dalších 40 v květnu a září 2011. Celkové náklady činily 27.515.736 Kč, z toho podíl města představoval částku 9.515.736 Kč a to včetně kompletního vybavení interiéru.

Mateřská škola se nachází v blízkosti MHD – tramvajové zastávky Kubelíkova, objekt s velkou zahradou vyhovuje hygienickým i bezpečnostní předpisům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Škola je umístěna v liberecké čtvrti Hanychov, v blízkosti přírody i města mezi několika nízkými panelovými domy.

 

Podmínky vzdělávání

Základní podmínky, které je třeba při vzdělávání dětí dodržovat, jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami (zákony, vyhláškami, prováděcími právními předpisy). Mateřská škola plní Školní vzdělávací program " Barevný rok s hvězdičkami" s přihlédnutím k individualitě dítěte. Školní řád a  Školní vzdělávací program jsou k dispozici v každé třídě mateřské školy.

 

MOTTO: “ Vychovávejme děti , které budou mít hlavy plné vědomostí, srdce plné laskavosti, uši připravené naslouchat, ruce ochotné pomáhat, oči plné radosti a odvahu následovat své sny “

 

Naším hlavním cílem je hrou rozvíjet zdravý tělesný a psychický vývoj dítěte, podporovat u něho schopnost a radost z učení a poznávání. Dovést jej k získání osobní samostatnosti, k svobodnému jednání, osvojit si základní společenské hodnoty naší společnosti se zřetelem ke svým možnostem a schopnostem, prožívat soužitím s ostatními lidmi pohodu a radost. Učit děti ohleduplnosti, slušnému a vstřícnému chování k dětem i dospělým. Budujeme u dětí schopnost uvědomovat si, že jejich osobní svoboda má hranici v místě, kde by mohla omezovat svobodu druhého.

Jestliže chcete mít jistotu, že Vaše dítě vykročí do velkého světa opravdového života dobře připravené a se správnými návyky, neváhejte jej svěřit do naší péče.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.