GDPR a Cookies

 

Ochrana osobních údajů - GDPR

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mateřská škola „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, p.o., jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Název organizace

Mateřská škola „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, p.o

Sídlo organizace

Gagarinova 788/9, Liberec 6, 460 07

72076950

Kontaktní telefon

482 322 095

Kontaktní e-mail

reditelka@skolkahvezdicka.cz

Elektronická podatelna

 

ID datové schránky

hkywyqw

Web

https://www.skolkahvezdicka.cz/

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Titul

Ing. Bc.

Jméno

Jiří

Příjmení

Kubela

Kontaktní telefon

+ 420 725 980 725

Kontaktní e-mail                                                  

gdprposouzeni@outlook.cz

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, příprava školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,

monitorování souladu činností správce s GDPR,

poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,

spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,

působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,

metodická pomoc v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),

zajištění školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,

poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,

poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.

 

Cookies

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Nastavení správy cookies a vypnutí ukládání cookies v prohlížečích

Běžné internetové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge apod.) pdoporují správu cookies a umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro některé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu k Vašemu pohlížeči.

 

IE: windows.microsoft.com

Safari: support.apple.com

Chrome: support.google.com

Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com