INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Seznam přijatých dětí

 

 

Podrobné informace ohledně elektronického zápisu naleznete  na webu Statutárního města Liberce https://zapisyms.liberec.cz/. Zápisový portál bude spuštěn od 15.4.2024 do 8.5.2024. Na tomto portálu elektronickou formou provedete zadání a vygenerování žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

V případě, že nemáte přístup k počítači, máte možnost se po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou dostavit v termínu 2.5.2024 a 3.5.2024 a žádost vygenerovat v mateřské škole.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná ve středu 10.4.2024 od 9.30 hodin. Žádáme rodiče, kteří mají zájem o účast na Dni otevřených dveří, aby svou účast nahlásili na email - reditelka@skolkahvezdicka.cz

 .

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze doručit následujícími způsoby:

 

 1. Osobně - Přihlášky k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 budou přijímány ve čtvrtek, dne 9.5.2024 od 8:30 do 11:30 a od 12:30 do 15:00.
 2. Emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí).
 3. Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou.
 4.  Do datové schránky:  hkywyqw .
Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 2 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

 

K podání přihlášek ve školce doložte:

 1. PŘIHLÁŠKU k předškolnímu vzdělávání / VYTIŠTĚNOU Z PORTÁLU /
 2.  RODNÝ LIST dítěte
 3. POTVRZENÍ OD LÉKAŘE o povinném očkování / vytištěné s přihláškou / – pokud preferujete jinou MŠ, tak stačí v kopii
 4. Kopii dokladu o povolení pobytu – u dětí  cizinců 
 5. Kopii soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče u samoživitelů / možno dodat později až na vyzvání /
 6. Kopii dokladu o odkladu školní docházky u dětí starších 6ti let
 7. OBČANSKÝ PRŮKAZ

Po 9. 5. 2024 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

Dne 13.5.2024 od 8-10 hodin se můžete přijít vyjádřit k podkladům přijímacího řízení, poté bude provedeno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Od 17.5.2024 se dozvíte informace o pořadí vaší žádosti  a dalších krocích vedoucích k přijetí dítěte do zvolené mateřské školy opět na webu elektronického zápisu.

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

 

Zápis pro ukrajinské děti, bude ve stejném termínu.
Překlady potřebných dokumentů jsou je stažení na portále Národního pedagogického institutu

 

PŘÍPADNÉ ZMĚNY VYHRAZENY.
Případné dotazy zašlete na reditelka@skolkahvezdicka.cz – uveďte telefonní číslo – budeme vás kontaktovat.

Veronika Chramostová

ředitelka školy