INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávaní proběhne

v úterý 11.května 2021

 

Podrobné informace o jednotném elektronickém zápisu jsou k dispozici na webu Statutárního města Liberce https://zapisyms.liberec.cz/.

 

Na tomto portálu elektronickou formou provedete zadání a vygenerování žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. V případě, že nemáte

přístup k počítači, máte možnost se po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou dostavit a žádost vygenerovat v mateřské škole.

 

V letošním roce se z důvodu omezení ohledně epidemiologické situace nebude konat den otevřených dveří.

 
 
 
 
 
 

Seznam přijatých dětí 2020.pdf (313064)

Informace k přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020 - 2021:

Podrobnosti naleznete na :    https://zapisyms.liberec.cz/

 

Vážení rodiče,

podrobné informace k letošním zápisům do mateřských škol naleznete na webových stránkách   https://zapisyms.liberec.cz/
a  ve   Směrnici pro zápis dětí do mateřské školy 2020-2021.pdf (672394)

Počet volných míst : 40

Přihlášky máte možnost předat několika způsoby :

  • do datové schránky školy: hkywyqw
  • emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  -  ms.gagarinova@volny.cz
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou na adresu: MŠ „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, 460 07 Liberec 6
  • do schránky školy v termínu od 11. - 13. 5. 2020, vždy mezi 8.00 – 16.00 hod. .

Zásilky musí vždy obsahovat: vyplněnou a vlastnoručně nebo elektronicky podepsanou přihlášku, potvrzení o očkování dítěte a kopii rodného listu dítěte. 

  • Osobní podání:

v označeném prostoru školy  dne 12. 5. 2020 mezi 8.00 – 12.00 a 12.30 - 15.00 hod. tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

  • žádost,
  • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců doklad o povolení k pobytu na území ČR)

Přesný časový termín pro předání žádosti si vzhledem k nouzovému stavu domluvte předem prostřednictvím emailu  - ms.gagarinova@volny.cz.

 

 

 

 

Zápisy do MŠ

07.04.2020 15:28

Zápis do MŠ na šk. rok 2020/2021- informace sledujte prosím na stránkách https://zapisyms.liberec.cz