Zvláštní zápis pro ukrajinské děti, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině proběhne ve čtvrtek 8.6.2023 od 9:00 do 12:00 hodin podle kritérií: věk dítěte + trvalý pobyt v Liberci evidovaný v registru.

Kritéria pro přijetí školní rok 2023-2024.pdf (893608)

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

 

Seznam přijatých dětí.pdf (561801)

 

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

POČET VOLNÝCH MÍST: 28

 

Podrobné informace ohledně elektronického zápisu naleznete  na webu Statutárního města Liberce https://zapisyms.liberec.cz/. Zápisový portál bude spuštěn od 17.4.2023 do 10.5.2023. Na tomto portálu elektronickou formou provedete zadání a vygenerování žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

V případě, že nemáte přístup k počítači, máte možnost se po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou dostavit v termínu 3.5.2023 a 4.5.2023 a žádost vygenerovat v mateřské škole.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná v pondělí 3.4.2023 od 9.30 hodin. Žádáme rodiče, kteří mají zájem o účast na Dni otevřených dveří, aby svou účast nahlásili na email - reditelka@skolkahvezdicka.cz

 .

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze doručit následujícími způsoby:

 

  1. Osobně - Přihlášky k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 budou přijímány ve čtvrtek, dne 11.5.2023 od 8:30 do 11:30 a od 12:30 do 15:00.
  2. Poštou - Emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem nebo oskenované (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí) na : reditelka@skolkahvezdicka.cz
  3.  Do datové schránky:  hkywyqw .

 

K podání přihlášek ve školce doložte:

  1. PŘIHLÁŠKU k předškolnímu vzdělávání / VYTIŠTĚNOU Z PORTÁLU /
  2.  RODNÝ LIST dítěte
  3. POTVRZENÍ OD LÉKAŘE o povinném očkování / vytištěné s přihláškou / – pokud preferujete jinou MŠ, tak stačí v kopii
  4. Kopii dokladu o povolení pobytu – u dětí  cizinců 
  5. Kopii soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče u samoživitelů / možno dodat později až na vyzvání /
  6. Kopii dokladu o odkladu školní docházky u dětí starších 6ti let
  7. OBČANSKÝ PRŮKAZ

Po 11. 5. 2023 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

Dne 15.5.2023 od 8-10 hodin se můžete přijít vyjádřit k podkladům přijímacího řízení, poté bude provedeno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Od 17.5.2023 se dozvíte informace o pořadí vaší žádosti  a dalších krocích vedoucích k přijetí dítěte do zvolené mateřské školy opět na webu elektronického zápisu.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 29.5.2023 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webových stránkách mateřské školy.

 

Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedne zákonný zástupce osobně a do vlastních rukou v kanceláři ředitelky školy.

 

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině proběhne ve čtvrtek 8.6.2023 MIMO zápisový portál, podle kritérií: věk dítěte + trvalý pobyt v Liberci evidovaný v registru.

 

PŘÍPADNÉ ZMĚNY VYHRAZENY.
Případné dotazy zašlete na reditelka@skolkahvezdicka.cz – uveďte telefonní číslo – budeme vás kontaktovat.

Veronika Chramostová

ředitelka školy