Informace k přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018 - 19:

zápis 2018.pdf (181619)

Přijetí:

  • žádost k přijetí potvrzená lékařem o povinném očkování
  • rodný list dítěte (originál + kopie)
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • zdravotní průkaz