Název projektu: “Vzdělávat se hrou”

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003922

Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2017

Ukončení realizace projektu: 30. 4. 2019

 

Cílem projektu je :

1) podpoření osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických  pracovníků, 

2) posílení personálního obsazení o školního asistenta a speciálního pedagoga,

3) usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy skrze podporu extrakurikulárních aktivit,  

4) spolupráce s rodiči dětí.

5) supervize

 

Kontakt: Bc. Eva Cvrčková, ředitelka školy
 

 

Projekt EU ukončen

Zdravá výživa a škola

https://www.cvlk.cz/cs/projekty/aktualni-projekty/zdrava-vyziva-a-skola/