Účast školy v projektech Evropských strukturálních a investičních fondů

 

Název projektu: “Učíme se s Hvězdičkou

 
Registrační číslo projektu : CZ.02.02.XX/00/22_002/0001800
 
Zahájení realizace  projektu : 1.9.2022

Ukončení realizace projektu: 31.8. 2024

Maximální objem finančních prostředků - 647 201,- Kč

Cílem projektu je :

vzdělávání pracovníků, vzájemné sdílení zkušeností, spolupráce a podpora zavádění inovativních metod výuky

 

Kontakt: Veronika Chramostová, ředitelka školy

 

 

 

 

ESF:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358 – FÉROVÉ ŠKOLY 2 V LIBERCI
Termín realizace: červenec 2020 až prosinec 2022 

  • partner projektu spolu s 32 MŠ, 27 ZŠ a 15 dalších subjektů
  • objem finančních prostředků nečleněného projektu: 76.932.072,66 Kč

 

 

Název projektu: “Vzdělávat se hrou II ” - projekt ukončen

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014133

Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 5. 2021

Maximální objem finančních prostředků - 607 190,- Kč

Cílem projektu je :

1) podpoření osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických  pracovníků 

2) sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

3) projektové dny v MŠ

 

 

Kontakt: Veronika Chramostová, ředitelka školy

 

 

 

 

Název projektu: “Vzdělávat se hrou” - projekt ukončen 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003922

Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2017

Ukončení realizace projektu: 30. 4. 2019

Cílem projektu je :

1) podpoření osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických  pracovníků, 

2) posílení personálního obsazení o školního asistenta a speciálního pedagoga,

3) usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy skrze podporu extrakurikulárních aktivit,  

4) spolupráce s rodiči dětí.

5) supervize

Kontakt: Veronika Chramostová, ředitelka školy

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003922

„Vzdělávat se hrou“

Mateřská škola „ Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9,příspěvková organizace

14. 2. 2018 15:30 hod.       Mgr. Anna Jirsáková –Pedagogicko  psychologická poradna v Liberci

„Školní připravenost“

6. 3. 2018  15:30 hod. Mgr. Bc. Lenka Novotná  -  učitelka prvního stupně Základní školy v Ostašově

„ Příprava dětí na vstup do ZŠ, školní připravenost a Desatero předškoláka“

11. 4. 2018  15:30 hod. Mgr. Helena Vacková - Logopedka, speciální pedagožka, lektorka

„Poruchy a vady řeči u dětí předškolního věku“

Využijte jedinečné příležitosti poslechnout si odborné a zajímavé přednášky zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku.

 

Projekt EU ukončen

Zdravá výživa a škola

https://www.cvlk.cz/cs/projekty/aktualni-projekty/zdrava-vyziva-a-skola/