ČERVENÁ TŘÍDA

tel: 606 419 373

Holá Eva

Kamarádková Hana

 

AKCE TŘÍDY: 

11.9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V 15.45 HOD

Divadlo Koloběžka v MŠ - 27. 9. (hrazeno ze spolku rodičů)
Divadlo Koloběžka v MŠ - 5.12. (hrazeno ze spolku rodičů)
Divadlo Koloběžka v MŠ - 14.2. (hrazeno ze spolku rodičů)
Divadlo Koloběžka v MŠ - 4.4. (hrazeno ze spolku rodičů)
Divadlo Koloběžka v MŠ - 6.6. (hrazeno ze spolku rodičů)