Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Hvězdička v Liberci

 

IČ: 03662683, se sídlem Gagarinova 788/9

Číslo účtu Spolku rodičů: 6344242/0800

 

500Kč/ pololetí (1.pololetí do 31.10.2019, 2. pololetí do 29.02.2020) - možno zaplatit jednorázově

Variabilní symbol: přidělené individuální číslo  Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte

Předseda: Jana Dentonová   

Místopředseda: Petra Žižková

Hospodář: Jaroslava Hauerová

 

Zástupci tříd (šk. rok 2019/2020)

Červená třída: Kateřina Honzejková

Modrá třída: Mgr. Barbora Vrbová - Mládková

Oranžová třída: p. Kubečková

Zelená třída: Jana Dentonová

Žlutá třída: Radka Valášková