Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Hvězdička v Liberci

IČ: 03662683, se sídlem Gagarinova 788/9

Číslo účtu Spolku rodičů: 6344242/0800

500Kč/ pololetí (1.pololetí do 31.10.2018, 2. pololetí do 31.3.2019) - možno zaplatit jednorázově

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte     Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte

Předseda: Jana Dentonová   

Místopředseda: Petra Žižková

Hospodář: Lenka Blažková

Zástupci tříd (šk. rok 2017/2018)

Červená třída: Petra Žižková

Modrá třída: Mgr. Barbora Vrbová - Mládková

Oranžová třída: p. Kubečková

Zelená třída: p. Dentonová

Žlutá třída: