Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Hvězdička v Liberci

 

IČ: 03662683, se sídlem Gagarinova 788/9

Číslo účtu Spolku rodičů: 6344242/0800

 

 

Variabilní symbol: přidělené individuální číslo  Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte

Předseda: Věra Sutrová

Místopředseda: Andrea Žbánková

Hospodář: Jaroslava Hauerová

 

Zástupci tříd (šk. rok 2022/2023)

Červená třída: Jaroslav Volešák

Modrá třída: Lucie Matzkeová

Oranžová třída: Eva Ptáčková

Zelená třída: Lenka Šindelářová

Žlutá třída: Věra Sutrová