Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Hvězdička v Liberci

 

IČ: 03662683, se sídlem Gagarinova 788/9

Číslo účtu Spolku rodičů: 6344242/0800

 

 

Variabilní symbol: přidělené individuální číslo  Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte

Předseda: Věra Sutrová

Místopředseda: Andrea Žbánková

Hospodář: Jaroslava Hauerová

 

Zástupci tříd (šk. rok 2021/2022)

Červená třída: Iveta Brooksová

Modrá třída: Andrea Žbánková

Oranžová třída: Eva Ptáčková

Zelená třída: 

Žlutá třída: Radka Valášková