MODRÁ TŘÍDA

tel: 606 346 629

Mgr. Jeslínková Petra - zástupkyně ředitelky

 

 
AKCE TŘÍDY:
 
Třídní schůzky - 10. 9. od 15:30
Divadlo Koloběžka v MŠ - 27. 9.  (hrazeno ze spolku rodičů)
Cvičení v Homecredit aréně - 8. 10. 
Naivní divadlo - ,,Komáři se žěnili" - 16. 10. 
Vánoční focení v MŠ (pouze objednané děti) - 27. 11. od 9:00
Cvičení v Homecredit aréně - 3. 12. 
Mikuláš v MŠ - 4. 12. v dopoledních hodinách (hrazeno ze spolku rodičů)
Divadlo Koloběžka v MŠ - 5. 12. (hrazeno ze spolku rodičů)
Vánoční jarmark v MŠ - 11. 12. 
Vystoupení sborečku ,,Hvězdička" - 13. 12. ve školní jídelně od 15:30
Vánoční besídka - 17. 12.  od 15:30
Sférické kino - 8. 1. 2019 v MŠ
Cvičení v Homecredit aréně - 21. 1.
Naivní divadlo - ,,O Liazce" - 23. 1.

Divadlo Koloběžka v MŠ - 14.2. (hrazeno ze spolku rodičů)
Divadlo Koloběžka v MŠ - 4.4. (hrazeno ze spolku rodičů)
Fotografování tříd - 3.6.2019
Cvičení v Homecredit aréně - 3. 6. 2019
Dětský den v MŠ - 4. 6. 2019
Rouzloučení s dětmi odcházejícími ze školky - 12. 6. 2019

 

 

 

divadlo Koloběžka v MŠ