Zveřejňování a poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Příspěvkové organizace jsou povinny zveřejňovat a poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Příspěvkové organizace mají tak povinnost:
- zveřejňovat informace dle § 5 odst. 1 zákona,
- ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit informace dle §5 odst. 2 zákona a
- poskytovat informace na základě žádostí (viz §14 a násl.)

Vedení mateřské školy umožní k nahlédnutí Smlouvy včetně jejich Dodatků na základě předchozí žádosti a domluvení termínu s ředitelkou školy.

Oznámení o schválení příspěvků na rok 2024.pdf (354468)

Výroční zpráva 2022-2023.pdf (1916324)

104 - Návrh příspěvků na rok 2024 - MŠ Hvězdička.pdf (1144190)

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Hvězdička 2024-2027.pdf (1229613)

Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2023.pdf (560633)

MŠ Hvězdička - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2024-2027.pdf (70556)

Položkový rozpočet na rok 2023.pdf (758,7 kB)

Návrh rozpočtu organizace 2023.pdf (119991)

Zřizovací_listina.pdf (5342931)

Usnesení_změna_názvu.pdf (367143)

Rozhodnutí_jídelna.pdf (460669)

Střednědobý výhled rozpočtu- MŠ Hvězdička.pdf (119468)

 Položkový rozpočet na rok 2023.pdf (776874)