Zveřejňování a poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Příspěvkové organizace jsou povinny zveřejňovat a poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Příspěvkové organizace mají tak povinnost:
- zveřejňovat informace dle § 5 odst. 1 zákona,
- ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit informace dle §5 odst. 2 zákona a
- poskytovat informace na základě žádostí (viz §14 a násl.)

Vedení mateřské školy umožní k nahlédnutí Smlouvy včetně jejich Dodatků na základě předchozí žádosti a domluvení termínu s ředitelkou školy. 

Zřizovací_listina.pdf (5342931)

Usnesení_změna_názvu.pdf (367143)

Rozhodnutí_jídelna.pdf (460669)

GAG výhled 2018_2022.xlsx (12035)

Výroční zpráva 2018-2019.pdf (1235120)

Výroční zpráva 2018.docx (58901)

MŠ Hvězdička návrh rozpočtu 2019.xls (130,5 kB)
Oznámení o schválení příspěvku 2019.pdf (353259)

MŠ Hvězdička - návrh rozpočtu na rok 2020.pdf (118122)

Oznámení o schválení příspěvku 2020.pdf (427945)

Střednědobý výhled rozpočtu- MŠ Hvězdička.pdf (119468)