Platby na školní rok 2018/2019

platby 2018-19.docx (15349)

Platby za předškolní vzdělávání – školní rok 2017/18 od 1. 9. 2017

  Školné:

725,- Kč/ měsíčně (snižuje se ze 764,- Kč)

  • Děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí.

Stravné:

  • 38,-Kč/den děti do 6 ti - let
  • 39,-Kč/den děti starší s odkladem povinné školní docházky

 cca 20x 38 = 760,- Kč/měsíčně

Vyúčtování školného a stravného probíhá v měsíci srpnu

Školné + stravné 725 + 760 = 1485,- Kč/ měsíčně

do 15. dne téhož měsíce bezhotovostní platbou           

Číslo účtu 2603982399 / 0800

Variabilní symbol – rodné číslo dítěte 

Zpráva pro příjemce – příjmení dítěte