Platby na školní rok 2019/2020

 

1) PLATBA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ 2019/2020

 

Školné stravné 2019-2020.docx (28,1 kB)

 

POZOR ZMĚNA!!!

 

Variabilní symbol – PŘIDĚLENÉ INDIVIDUÁLNÍ ČÍSLO MŠ!!!  

(od 01. 09. 2019 - NEBUDE JIŽ RODNÉ ČÍSLO!!!*) 

Zpráva pro příjemce – PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

 

* tímto prosíme všechny rodiče, aby zadali trvalý příkaz dle předpisu s novým přiděleným VARIABILNÍM SYMBOLEM, který obdrží v prvním týdnu nového školního roku 2019/2020. Děkujeme!

PŘEPLATKY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 BYLY VYPLACENY NA ÚČTY STRÁVNÍKŮ 11.09.2019

 

2) PLATBY SRPŠ 2019/2020

 

I. pololetí  500,- Kč / úhrada do 31.10.2019/

II. pololetí 500,-Kč / úhrada do 29.02.2020/

celkem 1000,- / můžete uhradit jednorázově/

 

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při MŠ Hvězdička v Liberci

č. ú. 6344242/0800

VS: stejný, jako u platby školné a stravné

 

 

 

Výše úplaty za vzdělání ( školné) v době prázdninového provozu 2019

Výše úplaty za předškolní vzdělávání během hlavních prázdnin 2019.docx (26811)