Platby na školní rok 2018/2019

platby 2018-19.docx (15349)


Variabilní symbol – rodné číslo dítěte 

Zpráva pro příjemce – příjmení dítěte