Organizace dne

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole 

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6,00 do 17,00 hod.

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu. 

Děti se do mateřské školy přijímají  v době od 6.00 hod do 8.00 hod.

Přivádění a převlékání dětí

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

Předávání a vyzvedávání dětí

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat učitelce a informovat o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. 

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné. 

  • děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené
  • rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu

Čas - doba vyzvedávání dětí z MŠ

Po obědě si rodiče přicházejí pro děti mezi :

12:00 - 12:30 hod.- Modrá, Žlutá a Zelená třída

12:30 -12.45 hod. - Červená a Oranžová třída

Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.30 hod a 17.00hod. V případě, že rodiče potřebují výjimečně vyzvednout dítě v jiný čas, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.

Způsob omlouvání dětí

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte: 

  • osobně ve třídě učitelce
  • telefonicky do tříd 
  • e-mailem