Sboreček Hvězdička se schází každé pondělí od 14,30 do 15 hod. v Červené třídě.  

Sboreček vedou p. učitelky Hana Kamarádková a Vlasta Hejnicová

Průběžně chodí 23-30 dětí, které hrají, zpívají, tančí a úspěšně reprezentují naší školku na vystoupeních a přehlídkách.