Personál

 

Ředitelka

 • Veronika Chramostová - v souladu s ustanovením § 166 zákona jmenovaná Radou města Liberce 

Zástupkyně ředitelky

 • Mgr. Petra Jeslínková - zastupování ředitelky, spolupráce se ZŠ, logopedie

Provozní

 • Bc. Jaroslava Hauerová

Pedagogové

Všichni pedagogové mateřské školy mají odpovídající vzdělání pro předškolní věk dle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

 • Věra Kašparová - zajišťuje kulturní akce MŠ
 • Hana Kamarádková - metodika, sboreček Hvězdička
 • Bc. Gabriela Sládečková- zajišťuje projekt Škola na dlani
 • Radka Kyzlíková - integrace, spolupráce s PPP a SPC
 • Ing. Iveta Podrazilová - zajišťuje celoroční projekt
 • Michaela Hanzlíková
 • Markéta Plecháčová- zajišťuje celoroční projekt
 • Michaela Doležalová - asistent pedagoga
 • Bc. Jaroslava Hauerová - péče o děti- cizince
 • Diana Sejkorová
 • Petra Dufková

Školnice

 • Miroslava Studená - provoz MŠ úklid Žlutá třída

Úklid

 • Milena Krtilová - úklid Modrá a Oranžová třída
 • Dana Zdráhalová- úklid Červená a Zelená třída

Kuchyň

 • Dana Doležalová - vaří dobroty dle jídelníčku
 • Monika Šolcová -  vaří dobroty dle jídelníčku

Všichni zaměstnanci mateřské školy tvoří jeden tým a pomáhají kde je třeba :-)