Personál

Ředitelka

 • Bc. Eva Cvrčková - v souladu s ustanovením § 166 zákona jmenovaná Radou města Liberce. Organizuje, řídí, kontroluje a zodpovídá úplně za všechno.......

Zástupkyně ředitelky

 • Mgr. Petra Jeslínková - zastupování ředitelky, spolupráce se ZŠ, logopedie, Dům seniorů 

Provozní

 • Lenka Blažková - zodpovídá za provoz jídelny, platby a vyúčtování

Pedagog

Všichni pedagogové mateřské školy mají odpovídající vzdělání pro předškolní věk dle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

 • Bc. Lucie Sedlmajerová - zajišťuje divadlo, kulturní akce, sběr
 • Eva Holá - webové stránky, Škola na dlani, Mateřinka
 • Bc. Pavlína Herodesová - prvky waldorfské výuky, sboreček Hvězdička, Fitkids, akce MŠ
 • Hana Kamarádková - metodika, sboreček Hvězdička
 • Radka Kyzlíková - integrace, spolupráce s PPP a SPC
 • Pavla Petrová - metodika MŠ,
 • Lenka Veverková - spolupráce s A-stylem, VV - materiál
 • Kateřina Švarcová - akce MŠ, spolupráce s A-stylem

Školnice

 • Jana Hájková - Osvědčení Asistent pedagoga, úklid  Zelená třída

Úklid

 • Milena Krtilová - úklid Modrá a Žlutá třída
 • Dana Zdráhalová- úklid Červená a Oranžová třída
 • Jana Hájková - úklid Zelená třída

Kuchyň

 • Dana Doležalová - vaří dobroty dle jídelníčku
 • Monika Šolcová -   - " -

Všichni zaměstnanci mateřské školy tvoří jeden tým a pomáhají kde je třeba.