Personál

 

Ředitelka

 • Veronika Chramostová - v souladu s ustanovením § 166 zákona jmenovaná Radou města Liberce 

Zástupkyně ředitelky

 • Mgr. Petra Jeslínková - zastupování ředitelky, spolupráce se ZŠ, logopedie

Provozní

 • Bc. Jaroslava Hauerová

Pedagogové

Všichni pedagogové mateřské školy mají odpovídající vzdělání pro předškolní věk dle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

 • Bc. Lucie Sedlmajerová - zajišťuje kulturní akce MŠ, sběr, web, Škola na dlani
 • Eva Holá - webové stránky, Škola na dlani, Mateřinka
 • Bc. Pavlína Herodesová - prvky waldorfské výuky, Fitkids, akce MŠ
 • Hana Kamarádková - metodika, sboreček Hvězdička
 • Radka Kyzlíková - integrace, spolupráce s PPP a SPC
 • Michaela Hanzlíková
 • Kateřina Švarcová - akce MŠ, spolupráce s A-stylem

Školnice

 • Jana Hájková - Osvědčení Asistent pedagoga, úklid  Zelená třída

Úklid

 • Milena Krtilová - úklid Modrá a Žlutá třída
 • Dana Zdráhalová- úklid Červená a Oranžová třída
 • Jana Hájková - úklid Zelená třída
 • Miroslava Studená -úklid

Kuchyň

 • Dana Doležalová - vaří dobroty dle jídelníčku
 • Monika Šolcová -  vaří dobroty dle jídelníčku

Všichni zaměstnanci mateřské školy tvoří jeden tým a pomáhají kde je třeba.