Aktuality

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12.4.2021

08.04.2021 14:00

Provoz mateřské školy bude od 6.30 do 17.00.

Provoz mateřské školy je určen povinně pro všechny předškoláky a dle potřeby pro děti rodičů vybraných profesí integrovaného záchranného systému (IZS)

  •  zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  •  pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání    Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
  •  pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  •  zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 

PŘÍSLUŠNOST K VYBRANÝM PROFESÍM ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DOLOŽÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE POTVRZENÍM ZAMĚSTNAVATELE.

 

Podrobnější informace obdrželi rodiče prostřednictvím Školy na dlani.

Mimořádné opatření MZ - testování dětí.pdf (307696)

Kontrolní seznam příznaků Covid 19.pdf (417117)

Testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf (1755844)

 

Platby v mateřské škole v době omezeného provozu

 

Stravné bude účtováno dle skutečné docházky dítěte do MŠ .

Školné pokud je škola uzavřena z důvodu vládních nařízení, školné není účtováno. 

Na děti IZS, které budou do mateřské školy docházet se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

 

 

Nařízení vlády -Uzavření provozu MŠ

28.02.2021 14:02

Vážení rodiče,

s účinností od 1. března do 21. března 2021 se kvůli nepříznivému vývoji pandemie COVID19 uzavírá provoz mateřských škol.

Distanční výuka pro předškoláky, ale i mladší děti bude probíhat online formou. Vaše třídní učitelky Vám budou zasílat prostřednictvím Školy na dlani náměty činností a pracovní listy na jednotlivé týdny. Zároveň můžete s nimi komunikovat prostřednictvím emailu. 

Informace o ošetřovném naleznete na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č. 5/2021/COV19 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu.  Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež v nouzovém stavu.pdf (365122)

Veronika Chramostová

    ředitelka

Omezení provozní doby MŠ

19.02.2021 12:16

Vzhledem k vysokému podílu nemocných zaměstnanců je provozní doba MŠ "Hvězdička" od pondělí 22.2.2021 do odvolání omezena od 6.30 do 16.00.

Informace byla všem rodičům zaslána emailem.

 Děkujeme za pochopení.

Veronika Chramostová, ředitelka

Uzavření MŠ Hvězdička

12.02.2021 20:15

Vyhlášení karantény v MŠ „Hvězdička“

Vážení rodiče

dle sdělení Krajské hygienické stanice z pátku, 12.2.2021, je ve všech třídách dětem a zaměstnancům, kteří byli přítomni ve školce od pondělí, 8.2.2021, nařízena karanténa kvůli poslednímu úzkému kontaktu s osobou, u níž byl zjištěn pozitivní výskyt nemoci SARS Cov19. Karanténa je nařízena zpětně od pátku, 12.2.2021, do neděle 21.2.2021 včetně, tj. 10 dní od posledního kontaktu s pozitivně testovaným.

Rodiče, jejichž dítěte se karanténa týká, mohou požádat dětského lékaře o vystavení ošetřovného.

Centrální testování proběhne ve čtvrtek, 18.2.2021 v budově MŠ Hvězdička v 8:00 dle harmonogramu, který Vám byl zaslán. Pokud budou výsledky dětí a zaměstnanců negativní, mohou se vrátit děti i zaměstnanci od pondělí 22.2.2021.

Pokud rodič nebude chtít nechat své dítě testovat, bude jeho karanténa prodloužena v souladu s nařízením KHS do 25.2.2021.Tuto skutečnost prosím sdělte ředitelce MŠ na telefonní číslo 770 164 525.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení při řešení této nelehké situace.

 

  

KARNEVAL

09.02.2021 16:24

ZRUŠENO - NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE VČAS OZNÁMEN

 

Uzavření mateřské školy během letních prázdnin

25.01.2021 15:18

 

Mateřská škola bude po dohodě se zřizovatelem uzavřena v termínu od 12.7.2021 do 13.8.2021.

Potvrzení plateb za školné 2020

21.01.2021 09:12

Vážení rodiče,

potvrzení výše úhrady plateb za školné v roce 2020 pro daňové prohlášení máte k dispozici k vyzvednutí u třídních učitelek.

Přání

18.12.2020 12:03

SBÍRKA KRABICE OD BOT

01.11.2020 00:00

SBÍRKA KRABICE OD BOT 2020

Naše MŠ Hvězdička je pro Vánoce 2020 již třetím rokem sběrným místem KRABICE OD BOT. Chápeme, že rok 2020 je pro mnohé z nás složitý. Za každou pomoc a dar budeme přesto rádi.

Je to předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin. V České republice proběhne v roce 2020 již po desáté. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům a odnesou na některé ze sběrných míst, které ho předá potřebným. Vloni tak mělo hezčí Vánoce více než 35 000 dětí z chudých rodin, nízkoprahových zařízení a azylových domů. Sbírku pořádá Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR.

Naše školka v loňském roce odevzdala 152 kusů dárků. Letos pomáhá na místech:

Dětské centrum Sluníčko Liberec

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi Liberec

Dětský domov Česká Kamenice

Dětský domov Česká Lípa

Jak mohu dárek darovat?

Na internet. stránkách si zarezervujte věk dítěte a počet darů – o jeho spuštění vás budeme informovat.

Zabalený dar doneste ve dnech 26. 11. – 6. 12. do MŠ (do chodby, případně do ORANŽOVÉ TŘÍDY).

Co do krabice darovat?

Všechny podrobné instrukce najdete na webu. V chodbě naší MŠ budou viset fotografie krabic, které slouží jako případný „návod“. Nedávejte prosím do krabice výrobky s trvanlivostí (jídlo, pití, sladkosti), plyšové hračky a použité oblečení. Krabice přebíráme pouze označené věkem a pohlavím dítěte – dle vaší rezervace na internetu.

Je nějaká provozní doba, kdy mohu dar přinést?

V jiném čase po telefonické domluvě. Děkuji za pochopení.

PO - PÁ  6.30 - 8.30 hod, 14.00 - 16.30 hodin – rodiče dětí z naší MŠ mohou dary nosit do ORANŽOVÉ TŘÍDY. Ostatní dárci prosím ponechejte své dary na chodbě, zavedeme vás.

 

Pokud vám stále není něco jasné, neváhejte mě kdykoliv kontaktovat.

Za celou naší MŠ Hvězdička děkuji.

S pozdravem Svobodová Kateřina

 

Nové hřiště - poděkování

08.09.2020 12:15

Velice děkujeme MAGISTRÁTU MĚSTA LIBERCE, 

panu náměstku Mgr. JIŘÍMU ŠOLCOVI 

za pomoc při zajištění vybudování hřiště na zahradě školky

a zejména firmě PERENA Liberec s.r.o. 

za sponzorské vybudování hřiště. 

DĚKUJEME :-)

 

1 | 2 >>