Aktuality

VYÚČTOVÁNÍ ŠR 20/21

10.09.2021 11:49

PŘEPLATKY ZA ŠKONÍ ROK 2020/2021 BYLY JIŽ VYPLACENY NA ÚČTY STRÁVNÍKŮ.

Pukud potřebujete cokoliv k vyúčtování, můžete se obrátit na provozní MŠ, tel.:770 164 524

Děkujeme

VRATKY PŘEPLATKŮ ŠR 2020/2021

31.08.2021 10:10

Vážení rodiče, vratky přeplatků stravného za školní rok 2020/2021 proběhnou nejpozději do 10.09. 2021 na bankovní účty.

Děkujeme

 
 

Docházka dětí do MŠ po návratu ze zahraniční dovolené.

13.08.2021 08:27

Informace pro rodiče MŠMT.pdf (205130)

 
 

Změna provozní doby mateřské školy od 1.9.2021

23.06.2021 13:54

Od 1.září 2021 se provozní doba MŠ "Hvězdička" prodlužuje od 6.00 do 17.00 hodin.

 

Prázdninový provoz

15.06.2021 08:00

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE UZAVŘENA OD 12.ČERVENCE 2021 DO 13.SRPNA 2021.

PLATBY ZA PRÁZDNINOVÉ MĚSÍCE JSOU STANOVENY DLE POČTU DNÍ, KDY JE MATEŘSKÁ ŠKOLA OTEVŘENA.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání během hlavních prázdnin 2021.pdf (680621)

 

Veronika Chramostová

ředitelka

 

Provoz školky od 3.5.2021

30.04.2021 08:32

 

Vážení rodiče,

 

od pondělí 3.května 2021 je školka otevřena bez omezení pro všechny děti.

Už se na Vás těšíme a věříme, že si s dětmi užijeme zbytek školního roku.

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12.4.2021

08.04.2021 14:00

Provoz mateřské školy bude od 6.30 do 17.00.

Provoz mateřské školy je určen povinně pro všechny předškoláky a dle potřeby pro děti rodičů vybraných profesí integrovaného záchranného systému (IZS)

  •  zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  •  pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání    Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
  •  pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  •  zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 

PŘÍSLUŠNOST K VYBRANÝM PROFESÍM ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DOLOŽÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE POTVRZENÍM ZAMĚSTNAVATELE.

 

Podrobnější informace obdrželi rodiče prostřednictvím Školy na dlani.

Mimořádné opatření MZ - testování dětí.pdf (307696)

Kontrolní seznam příznaků Covid 19.pdf (417117)

Testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf (1755844)

 

Platby v mateřské škole v době omezeného provozu

 

Stravné bude účtováno dle skutečné docházky dítěte do MŠ .

Školné pokud je škola uzavřena z důvodu vládních nařízení, školné není účtováno. 

Na děti IZS, které budou do mateřské školy docházet se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

 

 

Nařízení vlády -Uzavření provozu MŠ

28.02.2021 14:02

Vážení rodiče,

s účinností od 1. března do 21. března 2021 se kvůli nepříznivému vývoji pandemie COVID19 uzavírá provoz mateřských škol.

Distanční výuka pro předškoláky, ale i mladší děti bude probíhat online formou. Vaše třídní učitelky Vám budou zasílat prostřednictvím Školy na dlani náměty činností a pracovní listy na jednotlivé týdny. Zároveň můžete s nimi komunikovat prostřednictvím emailu. 

Informace o ošetřovném naleznete na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č. 5/2021/COV19 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu.  Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež v nouzovém stavu.pdf (365122)

Veronika Chramostová

    ředitelka

 

 

 

Omezení provozní doby MŠ

19.02.2021 12:16

Vzhledem k vysokému podílu nemocných zaměstnanců je provozní doba MŠ "Hvězdička" od pondělí 22.2.2021 do odvolání omezena od 6.30 do 16.00.

Informace byla všem rodičům zaslána emailem.

 Děkujeme za pochopení.

Veronika Chramostová, ředitelka

Uzavření MŠ Hvězdička

12.02.2021 20:15

Vyhlášení karantény v MŠ „Hvězdička“

Vážení rodiče

dle sdělení Krajské hygienické stanice z pátku, 12.2.2021, je ve všech třídách dětem a zaměstnancům, kteří byli přítomni ve školce od pondělí, 8.2.2021, nařízena karanténa kvůli poslednímu úzkému kontaktu s osobou, u níž byl zjištěn pozitivní výskyt nemoci SARS Cov19. Karanténa je nařízena zpětně od pátku, 12.2.2021, do neděle 21.2.2021 včetně, tj. 10 dní od posledního kontaktu s pozitivně testovaným.

Rodiče, jejichž dítěte se karanténa týká, mohou požádat dětského lékaře o vystavení ošetřovného.

Centrální testování proběhne ve čtvrtek, 18.2.2021 v budově MŠ Hvězdička v 8:00 dle harmonogramu, který Vám byl zaslán. Pokud budou výsledky dětí a zaměstnanců negativní, mohou se vrátit děti i zaměstnanci od pondělí 22.2.2021.

Pokud rodič nebude chtít nechat své dítě testovat, bude jeho karanténa prodloužena v souladu s nařízením KHS do 25.2.2021.Tuto skutečnost prosím sdělte ředitelce MŠ na telefonní číslo 770 164 525.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení při řešení této nelehké situace.