PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12.4.2021

08.04.2021 14:00

Provoz mateřské školy bude od 6.30 do 17.00.

Provoz mateřské školy je určen povinně pro všechny předškoláky a dle potřeby pro děti rodičů vybraných profesí integrovaného záchranného systému (IZS)

  •  zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  •  pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání    Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
  •  pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  •  zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 

PŘÍSLUŠNOST K VYBRANÝM PROFESÍM ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DOLOŽÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE POTVRZENÍM ZAMĚSTNAVATELE.

 

Podrobnější informace obdrželi rodiče prostřednictvím Školy na dlani.

Mimořádné opatření MZ - testování dětí.pdf (307696)

Kontrolní seznam příznaků Covid 19.pdf (417117)

Testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf (1755844)

 

Platby v mateřské škole v době omezeného provozu

 

Stravné bude účtováno dle skutečné docházky dítěte do MŠ .

Školné pokud je škola uzavřena z důvodu vládních nařízení, školné není účtováno. 

Na děti IZS, které budou do mateřské školy docházet se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.