Preventivní opatření koronavirus

10.03.2020 07:16

Vážení rodiče,

vzhledem k vydaným pokynům a doporučením Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, Bezpečnostní rady státu, Krajské hygienické stanice a Krajské epidemiologické komise se obracím na zákonné zástupce našich dětí s výzvou, aby nejezdili do oblastí s komunitním i lokálním výskytem onemocnění COVID-19 a zvážili i ostatní zahraniční cesty.

Po návratu z těchto oblastí prosím kontaktujte ( a to i v případě, že nemáte Vy ani Vaše děti žádné příznaky onemocnění) svého obvodního nebo dětského lékaře a Krajskou hygienickou stanici, která rozhodne o případné 14 denní domácí karanténě a poskytne další informace. Pokud bude Vám a Vašim dětem nařízena karanténa, neprodleně nás o ní informujte.

Tímto krokem budete chránit zdraví své a svých dětí, ale také zaměstnanců a ostatních dětí naší mateřské školy.

 

Děkujeme za vstřícnost a ohleduplnost.

Veronika Chramostová

 

Doporučujeme také sledovat zejména webové stránky:

Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz  

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttps://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html  

Kontakty na krajské hygienické stanicehttps://mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_1.html   

Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html