Sboreček Hvězdička se schází každé úterý od 14,30 do 15 hod. v Červené třídě.  

Sboreček vedou p. učitelky Kamarádková a Švarcová

Průběžně chodí 23-30 dětí, které hrají, zpívají, tančí.......

12. 12. - zpívání před Radnicí 15:30 hod.